Het eigen risico.

De kosten van haarwerk vallen onder het eigen risico. Hoeveel dat is hangt onder meer van af uw verzekering, maar voor 2017 is het minimaal € 385,-.

Dat betekent, dat de eerste 385€ zorgkosten die binnen de basisverzekering vallen, voor eigen rekening komen.
Dus totdat u een totaal aan zorgkosten maakt ter waarde van het eigen risico, worden die kosten door uw zorgverzekeraar aan u doorberekend.

Tegenwoordig worden nagenoeg alle zorgkosten door de leveranciers van de zorg, rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dat gebeurt echter niet direct. Declaraties voor hulpmiddelen, zoals haarwerk maar ook steunkousen e.d. mogen 1 keer per maand worden ingediend.

Ziekenhuizen dienen vaak maanden nadat u het eerste bezoek bracht, de declaraties in. Daarom kan het voorkomen, dat, terwijl u denkt, dat u uw eigen risico hebt verbruikt, dat voor de verzekering nog niet is gebeurd.

Voorbeeld:

U start met een behandeling in het ziekenhuis op 1 februari. Per 1 april schaft u een haarwerk aan. Cabello dient een declaratie in per 30 april. Het ziekenhuis declareert op 1 augustus. Uw eigen risico wordt in mindering gebracht op de vergoeding van uw haarwerk (uw verzekeraar verzoekt u om betaling van € 375,-), omdat dat de ‘eerste’ declaratie is. De ziekenhuiskosten worden volledig vergoed, omdat het eigen risico al verbruikt is.
De eigen risico regeling is soms best ingewikkeld. Uw zorgverzekeraar of uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren.