© Cabello 2019.

Medische redenen?

De zorgverzekering vergoedt een deel!

Wanneer U een haarwerk nodig heeft om medische redenen, dan kunnen de aanschafkosten van het

haarwerk geclaimd worden bij uw zorgverzekeraar. Uit de basisverzekering wordt in 2019 €436,- vergoed

per 12 maanden.

Heeft U een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn, dat u meer vergoed krijgt. Hoeveel meer is zo

niet te zeggen, omdat dat per zorgverzekeraar èn per aanvullende verzekering anders kan zijn. Op de

pagina: ”Vergoedingen” wordt u geleid naar de website van de Zorgverzekeringwijzer. Hier vindt U meer

informatie over de aanvullende vergoeding van uw verzekeraar.

Let wel, soms zijn de genoemde bedragen vergoedingen een totaalbedrag voor alle hulpmiddelen, dus

ook voor bijvoorbeeld een hoorapparaat.

Administratieve verwerking

Cabello verrekent de aanschafkosten voor u met uw zorgverzekering. Dat wil zeggen, bij de meeste

verzekeringsmaatschappijen. SInds vorig jaar wil de VGZ groep, dat U zelf het deel uit de aanvullende

verzekering deklareert.

Het eigen risico.

De kosten van haarwerk vallen onder het eigen risico. Uw eigen risico heeft alleen betrekking op de

basisverzekering. Hoeveel dat is hangt onder meer van af uw verzekering, maar voor 2018 is het

minimaal € 385,-. (In sommige gevallen kunt u zelf verzoeken om een hoger Eigen Risico)

Dat betekent, dat de eerste 385€ zorgkosten die binnen de basisverzekering vallen, voor eigen rekening

komen. Dus totdat u een totaal aan zorgkosten maakt ter waarde van het eigen risico, worden die kosten

door uw zorgverzekeraar aan u doorberekend.

Tegenwoordig worden nagenoeg alle zorgkosten door de leveranciers van de zorg, rechtstreeks

gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dat gebeurt echter niet direct. Declaraties voor hulpmiddelen, zoals

haarwerk maar ook steunkousen e.d. mogen 1 keer per maand worden ingediend.

Ziekenhuizen dienen vaak maanden nadat u het eerste bezoek bracht, de declaraties in. Daarom kan het

voorkomen, dat, terwijl u denkt, dat u uw eigen risico hebt verbruikt, dat voor de verzekering nog niet is

gebeurd.

Voorbeeld:

U start met een behandeling in het ziekenhuis op 1 februari. Per 1 april schaft u een haarwerk aan.

Cabello dient een declaratie in per 30 april. Het ziekenhuis declareert op 1 augustus. Uw eigen risico

wordt in mindering gebracht op de vergoeding van uw haarwerk (uw verzekeraar verzoekt u om betaling

van € 385,-), omdat dat de ‘eerste’ declaratie is. De ziekenhuiskosten worden volledig vergoed, omdat het

eigen risico al verbruikt is. De eigen risico regeling is soms best ingewikkeld. Uw zorgverzekeraar of uw

verzekeringsadviseur kan u hierover informeren.

© Cabello 2019

Medische redenen?

De zorgverzekering vergoedt

een deel!

Wanneer U een haarwerk nodig heeft om medische

redenen, dan kunnen de aanschafkosten van het

haarwerk geclaimd worden bij uw zorgverzekeraar. Uit

de basisverzekering wordt in 2019 €436,- vergoed per

12 maanden.

Heeft U een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn,

dat u meer vergoed krijgt. Hoeveel meer is zo niet te

zeggen, omdat dat per zorgverzekeraar èn per

aanvullende verzekering anders kan zijn. Op de pagina:

”Vergoedingen” wordt u geleid naar de website van de

Zorgverzekeringwijzer. Hier vindt U meer informatie

over de aanvullende vergoeding van uw verzekeraar.

Let wel, soms zijn de genoemde bedragen vergoedingen

een totaalbedrag voor alle hulpmiddelen, dus ook voor

bijvoorbeeld een hoorapparaat.

Administratieve verwerking

Cabello verrekent de aanschafkosten voor u met uw

zorgverzekering. Dat wil zeggen, bij de meeste

verzekeringsmaatschappijen. SInds vorig jaar wil de VGZ

groep, dat U zelf het deel uit de aanvullende verzekering

deklareert.

Het eigen risico.

De kosten van haarwerk vallen onder het eigen risico.

Uw eigen risico heeft alleen betrekking op de

basisverzekering. Hoeveel dat is hangt onder meer van

af uw verzekering, maar voor 2018 is het minimaal €

385,-. (In sommige gevallen kunt u zelf verzoeken om

een hoger Eigen Risico)

Dat betekent, dat de eerste 385€ zorgkosten die binnen

de basisverzekering vallen, voor eigen rekening komen.

Dus totdat u een totaal aan zorgkosten maakt ter

waarde van het eigen risico, worden die kosten door uw

zorgverzekeraar aan u doorberekend.

Tegenwoordig worden nagenoeg alle zorgkosten door

de leveranciers van de zorg, rechtstreeks gedeclareerd

bij de zorgverzekeraar. Dat gebeurt echter niet direct.

Declaraties voor hulpmiddelen, zoals haarwerk maar

ook steunkousen e.d. mogen 1 keer per maand worden

ingediend.

Ziekenhuizen dienen vaak maanden nadat u het eerste

bezoek bracht, de declaraties in. Daarom kan het

voorkomen, dat, terwijl u denkt, dat u uw eigen risico

hebt verbruikt, dat voor de verzekering nog niet is

gebeurd.

Voorbeeld:

Sinds 1969